CKS - 富裕小輪有限公司 Fortune Ferry Co. Ltd
主頁 關於我們 渡輪時間表及收費 碼頭位置 租船業務 最新通告 常見問題
富裕輪
< 返回
 
通告 更新日期

11.1.2022 屯門-東涌-沙螺灣-大澳渡輪航線恢復正常營運

2022年01月11日
富裕小輪有限公司"屯門-東涌-沙螺灣-大澳"渡輪航線將於2022年1月11日下午5時,恢復正常營運,敬請留意。

11.1.2022 Tuen Mun - Tung Chung - Sha Lo Wan - Tai O Ferry Service Resumes Normal Operation

11 Jan 2022
Tuen Mun - Tung Chung - Sha Lo Wan - Tai O ferry services will resume normal operation at 17:00 p.m. on January 11, 2022.

 
CKS